pl en

UNIPACO S.A.

Producent Materiałów Opakowaniowych

UNIPACO S.A.

Producent Materiałów Opakowaniowych

Warunki sprzedaży i dostaw

Sprzedaż naszych wyrobów realizowana jest na zasadach określowych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw Wyrobów UNIPACO SA (OWSiD) - obowiązuje wersja z dnia 09 stycznia 2017 r.

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw wyrobów UNIPACO S.A.

Warunki techniczne 1

Warunki techniczne 2

Warunki techniczne 3