pl en

UNIPACO S.A.

Producent Materiałów Opakowaniowych

UNIPACO S.A.

Producent Materiałów Opakowaniowych

Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszy


Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000104004, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15.  

Wezwanie 1 z 5

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu (KRS 0000104004), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 08 2019 o zmianie ustawy – k.s.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: Poznań, ul. 27 Grudnia 15.

Wezwanie 2 z 5

-

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu (KRS 0000104004), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 08 2019 o zmianie ustawy – k.s.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: Poznań, ul. 27 Grudnia 15.

Wezwanie 3 z 5

-

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu (KRS 0000104004), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 08 2019 o zmianie ustawy – k.s.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: Poznań, ul. 27 Grudnia 15.

Wezwanie 4 z 5

-

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu (KRS 0000104004), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 08 2019 o zmianie ustawy – k.s.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: Poznań, ul. 27 Grudnia 15.

Wezwanie 5 z 5