pl en

Unipaco S. A.

Poznaj nas

O firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe UNIPACO Spółka Akcyjna kontynuuje sięgające lat 90-tych tradycje w produkcji giętkich materiałów opakowaniowych. Gruntowna wiedza z zakresu przetwórstwa papieru i tworzyw sztucznych, poparta wieloletnim doświadczeniem, pozwoliła na zaprojektowanie i rozwinięcie szerokiej gamy oferowanych wyrobów oraz osiągnięcie pozycji jednego z rynkowych liderów. Wysoka jakość wyrobów i rzetelność w codziennej obsłudze znajduje potwierdzenie w stabilnych, wieloletnich relacjach z naszymi Klientami.

Ważniejsze daty z historii UNIPACO

 • 1990
  • Uruchomienie pierwszej linii do ekstruzyjnego powlekania papieru tworzywami sztucznymi. Wprowadzenie do oferty papierów powlekanych polietylenem i diofanem (PVDC).
 • 1993
  • Utworzenie Przedsiębiorstwa UNIPACO Sp. z o.o. produkującego giętkie materiały opakowaniowe. Na terenie Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych.
 • 1998
  • PPHU UNISCO S.A. na podstawie umowy zbycia udziałów wykupiło 40% udziałów od KOSTRZYN PAPER stając się 100% właścicielem UNIPACO Sp. z o.o.
 • 2001
  • Nowa inwestycja -zakup linii do laminowania. Wprowadzenie do oferty laminatów wielowarstwowych m.in. z udziałem folii aluminiowej.
 • 2001
  • Pierwsza certyfikacja na zgodność z produktów z Warunkami Technicznymi przeprowadzona przez Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi.
  • Medal Wstęgi Niemna za efektywną współpracę z partnerem litewskim.
 • 2005
  • Certyfikacja wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego wymagania PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2004 i elementów DS 3027 E:2002 (HACCP).
 • 2006
  • Modernizacja linii do laminowania. Wprowadzenie do oferty laminatów wielowarstwowych typu folia/folia.
  • Połączenie PPHU UNISCO S.A. i Przedsiębiorstwa UNIPACO Sp. z o.o. Nowa nazwa - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe UNIPACO Spółka Akcyjna.
  • Rozpoczęcie inwestycji - budowa zakładu produkcyjnego w Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą.
 • 2007
  • Rozpoczęcie działalności w nowym Zakładzie Produkcyjnym przy ulicy Północnej 3. Rozpoczęcie działalności w Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą.
  • Uzyskanie tytułu lidera innowacyjności nadanego przez Polską Izbę Opakowań
  • Gazela biznesu - najdynamiczniej rozwijająca się firma
 • 2009
  • Ponowna certyfikacja wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego wymagania PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2004 i Codex Alimentarius .
  • Złożenie i pozytywna akceptacja wniosku w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013
   Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego 
   Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
 • 2010
  • Montaż i uruchomienie najnowszego dostępnego na rynku systemu opomiarowania firmy Honeywell opartego o dwa skanery pomiarowe.
 • 2011
  • Montaż bobiniarki Master szerokość 1300mm.
 • 2012
  • Gazela biznesu - najdynamiczniej rozwijająca się firma.
 • 2015
  • Montaż bobiniarki Master 2 szerokość 1600mm.
  • Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1 560 000 zł.
 • 2016
  • Montaż i uruchomienie linii ekstruzyjnej (z koekstruzją) SML 1600mm – możliwość laminowania za pomocą LDPE.
  • Zakup belownicy ORWAK.
 • 2017
  • Planowana rozbudowa zakładu o nową halę magazynową.
  • Rozbudowa zakładu - nowa hala magazynowa z wiatą.
 • 2018
  • Montaż bobiniarki Mater 2 szerokość 1600mm maksymalna średnica nawoju 1000mm.
 • 2020
  • Montaż i uruchomienie drugiej linii ekstruzyjnej SML 1600mm